Band1中學​

為家長們提供大埔區Band1中學資訊,以助為子女選擇心儀的大埔區中學。
大埔區Band1中學

大埔區Band1中學排名

學校名稱Band幾性別教學語言學校類別宗教
迦密柏雨中學1A男女校英文資助基督教
聖公會莫壽增會督中學1B-1A男女校英文資助基督教
恩主教書院1B男女校英文資助天主教
王肇枝中學1B男女校英文資助基督教
南亞路德會沐恩中學1C男女校英文資助基督教