Band1中學​

為家長們提供屯門區Band1中學資訊,以助為子女選擇心儀的屯門區中學。
屯門區Band1中學

屯門區Band1中學排名

學校名稱Band幾性別教學語言學校類別宗教
保良局董玉娣中學1A男女校英文資助不適用
保良局百周年李兆忠紀念中學1A男女校英文資助不適用
順德聯誼總會梁銶琚中學1A男女校英文資助不適用
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學1B-1A男女校英文資助基督教
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學1B-1A男女校英文資助基督教
順德聯誼總會譚伯羽中學1B男女校中文資助基督教
仁愛堂田家炳中學1B男女校英文資助不適用